Słowo wstępne

Blatnica jest starą miejscowością položoną w Kotlinie Turczańskiej (Turiec) wzmiankowaną juž w 1230r. Powstala u podnóža zamku Blatnica, którego ruiny znajdują się na wzgórzach nad doliną Gaderską.

Obecnie Blatnica liczy ok.1000 meszkańców. Polźona jest u podnóža Wielkiej Fatry, u wylotu dolin Blatnickiej i Gaderskiej. Doliny te naležą do najpiękniejszych w Wielkiej Fatrze. Unikalna rośliność, jak równiež bogate i róźnorodne formy skalne decydują o turystycznych walorach tego regionu.

Blatnica stanowi punkt wyjściowy szlaków udostępniających glówny, halny grzbiet Wielkiej Fatry (Ostredok, Krížna, Kralova studnia) a takže szczyty skalne takie jak Ostrá czy Tlsta (z jaskinią Mažarną pod szczytem). Rozwinięta sieć lokalnych dróg umoźliwia uprawianie turistyki rowerowej o róźnym stopniu trudności.